Historia Wyszanowa

Wyszanowo (niem. Wischen) – wieś w Polsce położona w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz, na pograniczu Pojezierza Lubuskiego i Bruzdy Zbąszyńskiej.

Osada o rodowodzie średniowiecznym wzmiankowana w XIII w. jako Wiszonow, gdy jej właścicielem był Sulisław syn Broda. Jego kuzyn, także Sulisław, syn Andrzeja wraz ze swoim bratem Boguszą sprzedał w 1256 r. część Wyszanowa (Wyszanowo Duże) cystersom z Paradyża. Wyszanowo Małe posiadał kapelan międzyrzecki Wrocław (Wrocisław), który w 1276 r. przekazał swoje działy klasztorowi. Proces przejmowania dóbr wyszanowskich przez cystersów zakończył się prawdopodobnie w 1382 r., gdy bracia Smolkowie zrezygnowali z pretensji do jakiejś części Wyszanowa. Tym samym konwent paradyski stał się właścicielem obszaru 2300 ha ziemi rolnej, lasów i łąk. W XV w. na gruntach Wyszanowa cystersi założyli wieś Stary Dwór.

Pochodzący z Niemiec cystersi prowadzili szeroko zakrojoną akcję osadniczą, która przyczyniła się do szybkiego wyparcia rdzennie polskiej ludności przez osadników niemieckich.

Miejscowość znajdowała się w rękach zakonu przez ponad 500 lat, do 1810 r., gdy nastąpiła sekularyzacja majątku zakonu. Część ziemi ornej sprzedano chłopom, a z części utworzono dominium królewskie. W XIX w. we wsi powstał dwór otoczony niewielkim parkiem, wzniesiono też drewniany młyn wiatraczny. Po I wojnie światowej stowarzyszenie Stahlhelm wzniosło w centrum wsi pomnik upamiętniający niemieckich żołnierzy poległych w czasie wojen prowadzonych w 2-giej połowie XIX wieku i na początku XX w. W 1939 r. w Wyszanowie żyło 405 mieszkańców.

Wartością życia jest nie jego długość ale to co po sobie zostawimy.

Wyszanowo położone jest przy lokalnej drodze łączącej Bukowiec z Międzyrzeczem, na północnej krawędzi Wału Bukowieckiego. Jest to lokalne wyniesienie moreny o wysokości do 134 m n.p.m., położone pomiędzy Wyszanowem a Lutolem Suchym. Wieś otoczona jest polami uprawnymi i leży w urozmaiconym terenie, bogatym w kępy drzew i krzewów. W otoczeniu osady znajdują się duże obszary leśne, kilka jezior i dwie niewielkie rzeki.

Na zachód od Wyszanowa w obniżeniu Paklicy i Gniłej Obry rozciąga się południkowo chroniony obszar Natura 2000 Dolina Leniwej Obry, zgłoszony do Komisji Europejskiej w 2004 r. Dolinę porastają lasy sosnowe, nad ciekami i jeziorami występuje grąd i buczyna niżowa. W 1972 r. fragment wielogatunkowego, podmokłego lasu o charakterze naturalnym objęto szczególną ochroną, tworząc rezerwat przyrody Czarna Droga.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.