wesprzyj wyszanowo.org

dla Naszej lokalnej wspólnoty

Razem możemy więcej.

jablon-wyszanowo

Każda wspólnota ma swoją wartość

Strona wyszanowo.pl powstała jako naturalna konsekwencja badań naukowych i publikacji prowadzonych przez dr hab. Marcelego Tureczka, który na stałe związany jest z Wyszanowem. Rozwój środków masowego przekazu wpłynął w sposób oczywisty na decyzję, a przede wszystkim chęć wyjścia do szerszej publiczności, rownież poza granicami Polski.

Będziemy kontynuować naszą pracę nad badami i dokumentacją związaną z dziejami Wyszanowa. Będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelką pomoc, która pomoże nam w kontynuacji prac, zwłaszcza zakup niezmiernie rzadkich materiałów historycznych i pokrycie części kosztów związanych z publikacjami książkowymi i prowadzeniem serwisu internetowego. Dziękujemy. Marceli i Artur Tureczek

Wartością życia jest nie jego długość ale to co po sobie zostawimy. wyszanowo.org

Twoje Wsparcie

wyszanowo.org jest niezależną inicjatywą mieszkanców i miłośników wsi Wyszanowo. Możesz wesprzeć naszą inicjatywę, zwłaszcza zakup materiałów historycznych, utrzymania serwera oraz nasze inicjatywy wydawnicze i społeczne poprzez wpłaty na serwis lovePoland.org. (Wyszanowo)

Możesz zostać naszym Partnerem

Zostan naszym partnerem i zadbaj o  pozytywny wizeruek swojej firmy.

Możesz wesprzeć nasze inicjatywy, zwłaszcza badania naukowe nad historią regionu, wydawnictwa i inicjatywy społeczne podejmowane na rzecz mieszkańców.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.